Enllaços d'interés

  Portals claretians

Missioners Claretians
http://www.claret.org
 
Missioners Claretians de Catalunya
http://www.claretians.cat
 
Ciudad Redonda
http://www.ciudadredonda.org
 
Fundación Proclade
http://www.fundacionproclade.org
 
Fundació Claret
http://www.fundacioclaret.org


  Família claretiana

Religiosas de Maria Inmaculada
http://www.claretianasrmi.org
 
Seglares Claretianos
http://seglaresclaretianos.claret.org
 
Laiconet
http://www.laiconet.cjb.net/


  Altres portals d’interès

Familiaforum
http://www.familiaforum.net
 
Llibreria Claret
http://claret.cat/
 
Col·legi Claret - Barcelona
http://www.xtec.es/col-claret-barcelona/
 
Col·legi Claret - Valls
http://www.claret-valls.com


Casa d'Espiritualitat Claret - Rambla Sant Domènec, 5 - 08500 VIC (Barcelona) - Tel. 93 885 05 44 - Fax 93 889 50 18
casaesp@claretians.cat © Missioners Claretians de la província de Catalunya 2013